Art. 123.
§ 1. De kredieten die voor de werking van het Grondwettelijk Hof nodig zijn, worden uitgetrokken op de begroting van de Dotaties.
§ 2. De koninklijke besluiten betreffende het Grondwettelijk Hof worden in Ministerraad overlegd.