Art. 121.
De griffie is open alle dagen behalve op zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen.
De Koning bepaalt de openingsuren.