Geraadpleegde versie
Art. 120.
De termijnen lopen tegen de minderjarigen, de onbekwaamverklaarden en de andere onbekwamen. Het Hof kan deze echter van het verval ontheffen wanneer vaststaat dat hun vertegenwoordiging niet was verzekerd voor het verstrijken van de termijnen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex