Art. 119.
De dag van de akte die het uitgangspunt is van een termijn, wordt er niet in begrepen.
De vervaldag wordt in de termijn meegerekend.
Is die dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag, dan wordt die vervaldag verplaatst tot de eerstvolgende werkdag.