Trefwoorden:volksraadpleging
Annot. Art. 118bis
Art. 118bis.
De artikelen 67, 79, 80 tot 82, 91, eerste lid, tweede lid, 1° tot 4°, en derde lid, 92, 93, 95, 101, 102, 108 en 119, zijn van toepassing op de controleprocedure voor de volksraadplegingen.
De artikelen 110 tot 117 zijn van toepassing, mits het woord "arrest" telkens wordt vervangen door het woord "beslissing".
Artikel 68 is van toepassing, mits de woorden "ter rechtzitting" in het tweede lid worden geschrapt.
Artikel 98 is van toepassing, mits de woorden "en van hun verzoek" in het eerste lid worden toegevoegd na de woorden "beroep tot vernietiging".