Geraadpleegde versie
Art. 110.
Tenzij de voorzitter beslist het arrest in openbare terechtzitting uit te spreken, geldt de bekendmaking ervan op de website van het Hof als uitspraak.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex