Art. 107.
Het Hof kan de heropening van de debatten ambtshalve bevelen. Het moet ze bevelen alvorens te bewilligen in een exceptie of een middel waaromtrent de partijen niet in staat zijn gesteld zich te verklaren.
Het Hof bepaalt de termijnen waarbinnen de partijen een laatste memorie kunnen neerleggen.