Geraadpleegde versie
Art. 105.
De aanwezigen wonen de terechtzitting bij met ongedekten hoofde, eerbiedig en in stilte.
Alles wat de voorzitter met het oog op de handhaving van de orde beveelt, wordt stipt en terstond uitgevoerd.
Hetzelfde voorschrift wordt nageleefd in de plaatsen waar de rechters van het Hof de functies van hun ambt waarnemen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex