Art. 99.
Met de afstand, aanvaard of toegelaten door het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, komt een eind aan de rechtspleging voor het Hof.
Het rechtscollege zendt een expeditie van zijn beslissing aan het Hof.