Art. 97.
Indien, voor de sluiting van de debatten, een van de partijen in het geding voor het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, komt te overlijden nadat zij partij voor het Hof is geworden, wordt de rechtspleging voor het Hof geschorst.
De rechtspleging wordt hervat wanneer het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld, het Hof kennis geeft van de hervatting van het geding.