Art. 84.
De tot het Hof gerichte verzoekschriften en memories bevatten een inventaris van de tot staving aangevoerde stukken.
Elk dossier wordt toegezonden met een inventaris van de stukken waaruit het samengesteld is.