Art. 80.
De kennisgevingen aan de Ministerraad worden gedaan aan het kabinet van de Eerste Minister.
De kennisgevingen aan de Gemeenschaps- en Gewestregeringen worden gedaan aan het kabinet van de voorzitter van de Regering.
De kennisgevingen aan de voorzitters van de wetgevende vergaderingen worden gedaan aan de griffie van de vergadering.