Art. 75.
Het Hof kan ambtshalve een advocaat aanstellen. De aanstelling zal als nietig worden beschouwd indien de belanghebbende partij een persoonlijke raadsman kiest.
De Koning bepaalt op welke wijze de bijstand zal worden verleend.