Art. 68.
Voor elke zaak zijn de verslaggevers de rechters die op ieder van de in artikel 59 bedoelde lijsten als eerste staan vermeld.
Elke verslaggever heeft tot taak het dossier te behandelen en ter terechtzitting verslag uit te brengen.