Art. 65.
De arresten van het Hof worden in het Nederlands en in het Frans gesteld en uitgesproken. Zij worden in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt op de wijze bepaald in artikel 114, met een vertaling in het Duits.
De arresten worden in het Nederlands en in het Frans uitgesproken door de voorzitters.
Zij worden tevens in het Duits uitgesproken en bekendgemaakt warneer het gaat om arresten gewezen op beroepen tot vernietiging of wanneer de zaak in het Duits aanhangig is gemaakt.