Art. 59.
De voorzitters nemen zitting in alle zaken.
Voor elke zaak wijst de voorzitter in functie de leden van de zetel aan met inachtneming van de volgende regels. Op zijn lijst plaatst hij:
- voor de eerste zaak, de eerste, de tweede en de derde naam;
- voor de tweede zaak, de vierde, de vijfde en de eerste naam, en zo verder.
Op de lijst van de andere voorzitter plaatst hij:
- voor de eerste zaak, de eerste en de tweede naam;
- voor de tweede zaak, de derde en de vierde naam;
-voor de derde zaak, de vijfde en de eerste naam, en zo verder.
De volgorde van de zaken is die bepaald in artikel 67.