Art. 57.
Artikel 258 van het Strafwetboek betreffende de rechtsweigering is mede van toepassing op de rechters bij het Grondwettelijk Hof.