Geraadpleegde versie
Art. 54.
Het voorzitterschap wordt om beurten door elke voorzitter waargenomen voor een termijn van een jaar.
Deze termijn neemt een aanvang op één september van elk jaar.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex