Art. 54.
Het voorzitterschap wordt om beurten door elke voorzitter waargenomen voor een termijn van een jaar.
Deze termijn neemt een aanvang op één september van elk jaar.