Huidige taal
Art. 54.
Het voorzitterschap wordt om beurten door elke voorzitter waargenomen voor een termijn van een jaar.
Deze termijn neemt een aanvang op één september van elk jaar.
Andere talen