Geraadpleegde versie
Art. 53.
De Koning richt een concordantiedienst bij het Grondwettelijk Hof op.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex