Art. 52.
De Koning bepaalt de ambtskledij die de ambtsdragers van het Grondwettelijk Hof op terechtzittingen en bij officiële plechtigheden dragen.
Hij regelt voorrang en eerbewijzen.