Geraadpleegde versie
Art. 33.
De Nederlandstalige en de Franstalige rechters van het Grondwettelijk Hof kiezen, elk wat hen betreft, uit hun midden een Nederlandstalige en een Franstalige voorzitter.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex