Huidige taal
Art. 33.
De Nederlandstalige en de Franstalige rechters van het Grondwettelijk Hof kiezen, elk wat hen betreft, uit hun midden een Nederlandstalige en een Franstalige voorzitter.
Andere talen