Trefwoorden:verkiezingsuitgaven
Annot. Art. 25sexies
Art. 25sexies.
Indien het beroep gegrond is, vernietigt het Hof de beslissing van de Controlecommissie waartegen het beroep is gericht.
De griffier geeft kennis van de arresten aan de partijen en aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers.