Wetshistoriek

Gewijzigd bij de bijzondere wet van 9 maart 2003 (BS 11 april 2003 (eerste editie)).