Trefwoorden:Grondwettelijk Hof, vernietigingsberoep - verzoekschrift
Annot. Art. 5
Art. 5.
Een beroep tot vernietiging wordt bij het Hof aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift dat, al naar het geval, ondertekend wordt door de Eerste Minister, door een lid van de Regering, door haar aangewezen, door de voorzitter van een wetgevende vergadering of door degene die doet blijken van een belang of hun advocaat.