Trefwoorden:federale regering, ministerraad, Franse Gemeenschapscommissie, college, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, verenigd college, gemeenschaps- en gewestparlementen, voorzitter, gemeenschaps- en gewestregeringen, ... (toon meer)
Annot. Art. 2
Art. 2.
De in artikel 1 bedoelde beroepen worden ingesteld:
1° door de Ministerraad, door de Regering van een Gemeenschap of van een Gewest;
2° door iedere natuurlijke of rechtspersoon die doet blijken van een belang; of
3° door de voorzitters van de wetgevende vergaderingen op verzoek van twee derde van hun leden.
De bepalingen van deze wet die betrekking hebben op de Gemeenschaps- of Gewestregeringen zijn van toepassing op het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en op het College van de Franse Gemeenschapscommissie.