Bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof    

Bekendmaking
6 januari 1989
Bekrachtiging
6 januari 1989
Inwerkingtreding
17 januari 1989
Versie
25 december 2016