Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij de wet van 19 juli 2012: Geraadpleegde versie