Bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten    

TITEL I. ALGEMENE BEPALINGEN    

TITEL II. EIGEN NIET-FISCALE ONTVANGSTEN    

TITEL III. GEWESTELIJKE BELASTINGEN    

TITEL III/1 GEWESTELIJKE AANVULLENDE BELASTING OP DE PERSONENBELASTING    

TITEL IV. TOEGEWEZEN GEDEELTEN VAN DE OPBRENGST VAN BELASTINGEN    

HOOFDSTUK I. ALGEMENE BEPALINGEN    

HOOFDSTUK II. DE GEWESTEN    

AFDELING 1. OVERGANGSPERIODE    

ONDERAFDELING 1. HET EERSTE GEDEELTE    

ONDERAFDELING 2. HET TWEEDE GEDEELTE    

ONDERAFDELING 3. HET DERDE GEDEELTE    

ONDERAFDELING 4. HET VIERDE GEDEELTE     

AFDELING 2. DEFINITIEF STELSEL    

AFDELING 3. (opgeheven)    

AFDELING 4. BIJKOMENDE MIDDELEN    

HOOFDSTUK III. DE GEMEENSCHAPPEN    

AFDELING 1. (opgeheven)    

AFDELING 2. HET TOEGEWEZEN GEDEELTE VAN DE OPBRENGST VAN DE BELASTING OP DE TOEGEVOEGDE WAARDE    

AFDELING 3. HET TOEGEWEZEN GEDEELTE VAN DE OPBRENGST VAN DE FEDERALE PERSONENBELASTING    

ONDERAFDELING. 1 OVERGANGSPERIODE    

ONDERAFDELING. 2 DEFINITIEF STELSEL    

AFDELING 4. DE DOTATIE TER COMPENSATIE VAN HET KIJK- EN LUISTERGELD    

TITEL IV. /1 FEDERALE DOTATIES AAN DE GEMEENSCHAPPEN    

TITEL V. MECHANISME VAN NATIONALE SOLIDARITEIT    

TITEL V. /1 OVERGANGSMECHANISME    

TITEL VI. LENINGEN    

TITEL VII. BEPALINGEN VAN BUDGETTAIRE EN FINANCIELE ORGANISATIE    

TITEL VIII. DIVERSE BEPALINGEN    

TITEL IX. OPHEFFINGS- EN WIJZIGINGSBEPALINGEN    

TITEL X. OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN