Bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen    

BOEK I - BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 3, 39 EN 135BIS VAN DE GRONDWET     

EERSTE TITEL - VOORAFGAANDE BEPALINGEN    

TITEL II - DE BEVOEGDHEDEN    

TITEL III - DE MACHTEN    

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen    

HOOFDSTUK II. Het Parlement    

Afdeling 1. Samenstelling    

Afdeling 2. Verkiezingen    

Afdeling 3. Werking    

Afdeling 4. Bekendmaking en inwerkingtreding van de ordonnanties    

HOOFDSTUK III. De regering    

Afdeling 1. Samenstelling    

Afdeling 2. Werking    

Afdeling 3. Bevoegdheden    

Afdeling 4. De bekendmaking en inwerkingtreding van de besluiten    

Afdeling 5. - De diensten.    

HOOFDSTUK IV. De gewestelijke Staatssecretarissen    

TITEL IV. SAMENWERKING TUSSEN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN    

TITEL V. SLOTBEPALING    

BOEK II - BEPALINGEN TER UITVOERING VAN ARTIKEL 166, § 2, VAN DE GRONDWET    

BOEK III - BEPALINGEN TER UITVOERING VAN DE ARTIKELEN 135 EN 136 VAN DE GRONDWET    

TITEL I. VOORAFGAANDE BEPALINGEN    

TITEL II. DE BEVOEGDHEDEN VAN DE INSTELLINGEN EN VAN DE ORGANEN    

TITEL III. DE MACHTEN    

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen    

HOOFDSTUK II. De taalgroepen en de verenigde vergadering    

HOOFDSTUK III. De colleges en het verenigd college    

TITEL IV. BEGROTINGEN EN REKENINGEN    

TITEL V. HET TOEZICHT    

BOEK IIIBIS - BEPALINGEN TER UITVOERING VAN ARTIKEL 178 VAN DE GRONDWET    

BOEK IIIter. - BEPALINGEN TER UITVOERING VAN ARTIKEL 163 VAN DE GRONDWET.    

BOEK IV. SLOTBEPALINGEN