Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap    

Versie als gevolg van de wijzigingen aangebracht bij de wet van 7 april 2023 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, wat de beëindiging van het parlementair mandaat door ontslagneming betreft: Geraadpleegde versie