Annot. Art. 91
Art. 91.
Het bureau dat op 19 september 2016 is verkozen, vormt voor de resterende duur van de zittingsperiode 2014-2019 het vast bureau in de zin van artikel 43.1, § 1, tweede lid.