Huidige taal
Art. 58 vicies.
§ 1. Voor het begrotingsjaar 2015 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een bedrag toegekend dat gelijk is aan 3 000 000 euro.
§ 2. Vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een bedrag toegekend dat gelijk is aan 7 000 000 euro.
De in het eerste lid bedoelde middelen worden jaarlijks in de algemene federale uitgavenbegroting ingeschreven
Andere talen