Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, financiering
Annot. Art. 90
Art. 90.
Voor het begrotingsjaar 2014 wordt een bedrag gelijk aan 453.432 euro vanaf 1 juli 2014 in mindering gebracht van de algemene dotatie bedoeld in artikel 58septies.