Geraadpleegde versie
Art. 87.
§ 1. De beslissingen die van 1 tot 17 januari 1989 door de federale overheid zijn genomen over aangelegenheden die met ingang van 1 januari 1989 door of krachtens de Grondwet aan de Duitstalige Gemeenschap zijn toegewezen, worden geacht te zijn genomen door de overheden van de Duitstalige Gemeenschap.
§ 2. De beslissingen die van 1 januari 1989 tot de dag van de bekendmaking van deze wet door de federale overheid zijn genomen over de aangelegenheden die door deze wet aan de Duitstalige Gemeenschap zijn toegewezen, worden geacht genomen te zijn door de overheden van de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex