Wetshistoriek

Opgeheven bij de wet van 21 april 2007 (BS 13 juni 2007).

Lees meer

Relevante regelgeving

Decreet van 19 januari 2009 houdende vaststelling van de regels van de Duitse rechtsterminologie (BS 11 maart 2009).

http://www.ostbelgienrecht.be/

Lees meer