Geraadpleegde versie
Art. 75.
Het onderzoek van de door de motie aangegeven bepalingen kan slechts door het Parlement)worden hervat nadat elke Wetgevende Kamer de motie ongegrond heeft verklaard.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex