Trefwoorden:met redenen omklede motie
Annot. Art. 75
Art. 75.
Het onderzoek van de door de motie aangegeven bepalingen kan slechts door het Parlement)worden hervat nadat elke Wetgevende Kamer de motie ongegrond heeft verklaard.