Huidige taal
Art. 75.
Het onderzoek van de door de motie aangegeven bepalingen kan slechts door het Parlement)worden hervat nadat elke Wetgevende Kamer de motie ongegrond heeft verklaard.
Andere talen