Wetshistoriek

Oorspronkelijk artikel, ingevoegd bij de wet van 31 december 1983 (BS 18 januari 1984), gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006).

Lees meer