Geraadpleegde versie
Art. 72.
De bepalingen van de hoofdstukken I en II treden in werking op de dag dat de regering van de Duitstalige Gemeenschap de diensten en het personeel, bedoeld in artikel 54, heeft overgenomen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex