Huidige taal
Art. 72.
De bepalingen van de hoofdstukken I en II treden in werking op de dag dat de regering van de Duitstalige Gemeenschap de diensten en het personeel, bedoeld in artikel 54, heeft overgenomen.
Andere talen