Geraadpleegde versie
Art. 71.
De vaste wervingssecretaris alleen is bevoegd om bewijzen omtrent de bij artikel 69 vereiste taalkennis uit te reiken.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex