Geraadpleegde versie
Art. 70.
De bepalingen van de hoofdstukken VII en VIII van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken zijn mede van toepassing op de in hoofdstuk I bedoelde diensten.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex