Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, diensten, taalgebruik
Annot. Art. 69
Art. 69.
§ 1. De in artikel 68 genoemde diensten zijn onderworpen aan het taalstelsel dat bij de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken aan de plaatselijke diensten van de gemeenten van het Duits taalgebied is opgelegd.
De voor het publiek bestemde berichten, mededelingen en formulieren worden evenwel in het Duits gesteld. Niettemin wordt een formulier in het Frans afgegeven aan de belanghebbende die het vraagt.
§ 2. In de in artikel 68 genoemde diensten kan niemand tot een betrekking benoemd of bevorderd worden, als hij niet een overeenkomstig artikel 15, § 1, van de gecoördineerde wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken vastgestelde kennis heeft van het Duits.
§ 3. De diensten worden derwijze georganiseerd dat zonder enige moeite kan worden voldaan aan de bepalingen van het eerste lid.