Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, diensten, taalgebruik
Annot. Art. 68
Art. 68.
De bepalingen van deze titel zijn van toepassing op de gecentraliseerde en de gedecentraliseerde diensten van de regering, waarvan de werkkring het Duitse taalgebied geheel of gedeeltelijk bestrijkt.