Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, financiering, Senaat
Annot. Art. 60ter
Art. 60ter.
Vanaf de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en de Gewestparlementen in 2014 wordt jaarlijks een bedrag dat overeenstemt met de vergoeding die een senator die wordt aangewezen door het Waals Parlement ontvangt, toegewezen aan de Duitstalige Gemeenschap.