Geraadpleegde versie
Art. 59.
Artikel 49 van de financieringswet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex